activitat de clic instruccions

Icona iDevice Activitat
L'activitat següent és de Jclic. No va directament a les activitats objecte d'estudi. Us sortirà la pàgina de l'IES Brugulat. Entrau-hi. Després heu d'anar a ORTOGRAFIA i dins el menú d'ortografia heu d'anar a PALATALS