activitat de reforç j/g, tg/tj

Icona iDevice Activitat de buits
A partir del substantiu o verb en forma personal fes la forma de l'infinitiu..

estiueig Mareig raig .

passeig   despatx viatge

llegeix fregeix

bateig raig

desig trepig