Cinema d'animació

Icona iDevice TÈCNICA

El cinema d'animació utilitza una tècnica que substitueix la filmació d'actors i escenaris per l'ús de dibuixos, objectes o plans generats per ordinador, animats presa a presa, per aconseguir la sensació de moviment.

Recordem que en el cinema d'imatge real la càmara capta la realitat en moviment i la descomposa en fotogrames. Després , mitjançant la projecció d'aquests fotogrames es recupera el moviment captat.

En el cinema d'animació, en canvi, el principi bàsic de realització és el següent:

  • Fotograma a fotograma, es graven les vistes d'un objecte o dibuix, al qual canviam de posició d'una presa a un altre.
  • S'uneixen tots els fotogrames de forma seqüencial i quan es projecten s'obté la sensació de moviment
La capacitat esxpressiva d'aquest mètode és incalculable, donada la facilitat del públic per recrear qualsevol tipus de moviment.
Avui en dia , la irrupció dels ordinadors en la indústria del cinema ha tingut un impacte especial en el món de l'animació. De fet, pot arribar el dia en que els actors humans siguin innecessaris i substituits per altres generats per ordinador.
L'animació també és un llenguatge que s'ha emprat en la realització de videoclips. Per exemple, aquest del tema "tierra" de Radio Futura realitzat er l'il·lustrador Max Capdevila
També comença a ser molt habbitual la incorporació de l'animació en Cinema Documental 
Així mateix apareix emprat com a recurs audiovisual dins el món de la publicitat