Conceptes bàsics de l'animació.

Icona iDevice Conceptes bàsics
  • El temps és l'essència de l'animació. Cada acció té una duració precisa i , per tant, un número concret d'imatges i una música que les reforça..
  • Extensió i contracció: Totes les masses en moviment sofreixen estiraments i contraccions per efecte de la força de la naturalesa. Reflexar-les en l'animació aporta fluidesa i dinamisme. Amb aquest principi se mostra el grau de rigidesas de cada objecte. Quolsevol objecte sotmés a un estirament o comprensió ha deconservar el seu volum.
  • Acceleració i deceleració. Els personatges imiten als èssers vius i per això no es poden moure com robots. Les accions comencen lentament i agafen velocitat. Per tant, l'acceleració i el frenat d'una acció són graduals.
  • Anticipació dels personatges: solen fer un gest abans d'emprendre una acció i quan l'acaben segueixen en movimnent. Reflexar l'anticipació aporta dinamisme i veracitat a l'animació i crida l'atenció de l'espectador pel que vindrà.
  • Exageració:Els personatges han de rompre la monotonia dels gestos quotidians, i exagerar-los resluta atractiu per l'animació. L'EXAGERACIÓ ACCENTUA L'ACCIÓ.
  • Accions secundàries. Un personatge resulta més atractiu i dinàmic si, a més de l'acció principal, n'hi ha altres adicionals, com girar el cap del personatge, beure quolque cosa, etc...
  • Dibuixos ben definits: és important que l'animació reflexi amb claretat tota l'evolució de cada moviment.