Fases i característiques del moviment animat

Icona iDevice Anticipació- acció- reacció

Per expressar els moviments, la tècnica de l'animació ha de marcar bé totes les fases. Tot i que en el cinema d'imatge real no reparam en aquests detalls, en la imatge animada és essencial marcar aquestes fases, a fí que l'espectador capti el significat complet de l'acció.

L'animació del moviment d'un personatger es divideix en tres fases:

  1. L'anticipació: Tot moviment té una fase anterior o preparatoria. L'anticipació permet:
  • Preparar els músculs i les formes dels objectes per a l'acció prevista.
  • Preparar l'espectador i captar la seva atenció cap a l'acció principal.
  • Indicar el sentit del moviment que ve, així com la seva velocitat. Una forma, per exemple, d'anticipació és que el personatge miri primer l'objecte que preveu agafar o girar el cap en direcció allà on vol anar.

2. L'ejecució de l'acció: A fí que el moviment resulti fluid, s'empren deformacions d'estirament i compressió. Els personatges es deformen en la direcció en que es mouen per donar sensació de pes. Per exemple, el cotxe que avança a gran velocitat, es dibuixa distorsionat cap a darrera i seguit per la pols que aixeca en direcció contrària.

3. La reacció: Consisteix en la continuació de les accions o inèrcia. La inèricia fa que els moviments no s'aturin bruscament, sino que conitinuin més allà de la seva posició final. Els cossos tendeixen a continuar el moviment i l'animació ha d'expressar aquest fenòmen. Per exemple, quan es dona un cop amb la raqueta, el moviment del braç continua per inèrcia molt després d'haver impactat amb la bolla.

En l'animació ha d'interpretar amb creativitat els moviments naturals.