L'animació: fonaments, gèneres i tècniques bàsiques