L'animació digital

Icona iDevice Naturalesa dels fotogrames en l'animació digital

En l'animació per ordinador, els fotogrames tenen tres procedències:

  • Procedència externa: Són fotogrames dibuixats a mà o procedents d'una gravació en vídeo del moviment real que se digitalitzen. Aquest és la base de la "Rotoscòpia"
  • Part de fotogrames, o frames, creats per ordinador. L'animador defineix en l'ordinador els fotogrames clau (keyframes) i el programad'animació genera i intercala els fotogrames restants.
  • Generació completa per ordinador. Es tracta d'animacions "procedurales" en les que el programa informàtic calcula tots els moviments dels models.