Suport de l'animació

Icona iDevice L'animació es pot fer en cinema, en vídeo o en format digital
  • L'animació cinematogràfica consisteix en obtenir una sèrie de fotografies sobre celuloide de cada un dels dibuixos o composicions que representen les fases del moviment.
  • En el cas del vídeo, l'animació consisteix en gravar, frame a frame, les distintes fases de moviment d'aquests dibuixos o composicions, durant breus períodes de temps
  • L'animació per ordinador és una tècnica recent dins els dibuixos animats, que s'ha imposat tan en el cinema com en la televisió. S'empra tant per fer llargmetratges, com per incertar efectes especials.