tecniques d'animació

Icona iDevice tècniques
ANIMACIÓ AMB PLASTELINA O CERA. La plastelina és una tècnica d'animació amb volum molt adequada pel seu bon modelatge. Pot tenir des d'un contingut infantil fins un de denúncia social.
ANIMACIÓ AMB RETALLABLES. Els retallables permeten una correcte animació dels personatges
ANIMACIÓ AMB ARENA: quolsevol element bo de manipular com l'arena és apte per l'animació. Així es va fer "la vendedora de fósforos".
ANIMACIÓ AMB BLOC DE PAPERS ( FLIP BOOKS ). En aquest cas nosaltres amb la ma "projectam" la película poguent aplicar diferents ritmes i velocitats.
ANIMACIÓ D'OBJECTES: També podem emprar objectes de tot tipus i donar-los moviment.
ANIMACIÓ PER ORDINADOR. L'ordinador ha esdevingut una alternativa de la càmara i ens aporta infinitat de possibilitats i aplicacions
ANIMACIÓ AMB GUIX: el guix permet amb facilitat borrar i rectificar donant sensació de moviment