1.7 El registre domèstic de la imatge

Icona iDevice EL VÍDEO
La gravadora de vídeo és un sistema de registre i de reproducció d'imatge i so que va substituïr el cinema, almenys en els circuits domèstics, a principis dels anys setanta del S XX
Posteriorment , van sers els CD-ROM i els DVD esls substituts del vídeo com a principal sistema de enregistrament i reproducció d'audio i video, gràcies a la tecnologia digital.