2.1 Densitat d'imatges i poder de la imatge gràfica

Icona iDevice densitat i poder

Allà on anem ens trobem nombrosos estímols en forma d'imatges. La publicitat gràfica, sobretot televisiva, i la informació són els camps en els quals hi trobem la major densitat d'imatges.

És indispensable que els consumidors d'imatges tinguin la cultura suficient com per poder ser crític quan se li ofereix un producte, bé informatiu o bé publicitari.

 

La venda de productes o d'idees ha sigut el que ha conferit el major poder a les empreses audiovisuals. Hem construït un món en què la informació és poder i s'utilitza de manera contínua tan per bé com per mal.

La gran quantitat de mitjans de comunicació que existeix garanteix, a vegades, la pluralitat informativa; no obstant això, el poder polític i econòmic acostuma a estar darrere de cada un d'aquests mitjans de comunicació.