2. Importància de la comunicació audiovisual en la nostra societat