4. Funcions de la imatge

Icona iDevice funcions

Les funcions de la imatge es concreten de les següents maneres:

. FUNCIÓ REFERENCIAL O IDENTIFICATIVA. Fa referència a la capacitat de referir-se de manera objectiva a un determinat fet o esdeveniment.

 

. FUNCIÓ EMOTIVA O DE DISPOSICIÓ PERSONAL. La imatge és un mitjà que pot estimular les passions o actituds del receptor.

 

- FUNCIÓ CONNOTATIVA O SIMBÒLICA. la imatge adquireix significats exclusius per a un receptor o per a una col·ectivitat determinada

 

- FUNCIÓ POÈTICA. Vinculada a la capacitat creativa, es refereix a la capacitat de la imatge per sorprendre al receptor, cridar-li l'atenció.

 

- FUNCIÓ ESTÈTICA:imatges destinades a complaure l'espectador i a donar-li sensacions agradables. Avui en dia aquesta funció no es pot separar de la noció d'art

 

- FUNCIÓ METALINGÜÍSTICA O AUTORREFERENCIAL. És la capacitat de referir-se a si mateix a al propi llenguatge utilitzat al missatge.