1.2. Nivells d'iconicitat

Icona iDevice

La iconicitat no és més que el grau de semblança d'una imatge a la realitat.