1. Obturador

Icona iDevice Velocitat d'exposició

Bàsicament, quan es fa una fotografia, la llum que prové del subjecte passa a través de l vidre de l'objectiu o "lent" i es transforma en una miniatura enfocada de la imatge en forma invertida. També hi ha un dispositiu de làmines que impedeix el pas de la llum fins a la pel·lícula fotosensible: l'obturador. Aquest deixa passar la llum que impressiona la pel·lícula només quan es prem el disparador, i s'obté la imatge.

L'obturador permet establir el temps durant el qual la pel·lícula està exposada, i està situat damunt de la càmera.

Mitjançant aquest element podem regular la velocitat d'exposició:

- Fins a 1/30 segons es tracta de velocitats lentes.

- 1/60, 1/125 segons són velocitats mitjanes.

-A partir de 1/250 són velocitats ràpides.

- B: per a exposicions llargues amb l'ajuda d'un suport.

- A: per a automàtic.