2.1. El cartell

Icona iDevice Definició

Una definició inicial de cartell és un tipus d'escrit o dibuix, creat a gran dimensió, que conté un anunci o avís i que s'exposa, en general, en llocs de pas o de gran afluència de gent, per donar-ne a conèixer públicament el contingut.

Avui en dia podem definir el cartell o pòster com el plec de paper de gran format, imprès amb anuncis o avisos, produït de forma massiva per exhibir-lo en públic.

El cartell porta com a base un gràfic, una il·lustració o una fotografia i els elements gràfics i el text complementen la imatge per constituir per si mateix, un mitjà de comunicació de masses de gran rellevància.

Normalment, tenen finalitats comercials - anunciar productes o publicar esdeveniments- però també, es poden utilitzar per fer recomanacions d'educació pública, com a instruments de propaganda, o amb finalitat artística, formant part de l'estètica i ambientació del paisatge urbà.

El cartell pot complir exclusivament una funció artística, com un quadre o una escultura, tant si estan dissenyats per artistes o no, molts cartells es converteixen en producte del mercat de l'art, que es venen a col·lecionistes o al públic en general, com els cartells de cinema.

El cartell és una de les arts més populars i massives i, per aquest motiu, la utilització d'aquest com a instrument publicitari és extensa.