2.4. La fotografia

Icona iDevice

La fotografia significa "escriptura de la llum"; per tant, la llum és l'element fonamental d'aquesta tècnica. A la natura molts materials són sensibles a la llum. Per exemple, la nostra pell reacciona a la llum que acoloreix les parts del nostre cos que s'hi exposen, mentre que les parts ocultes segueixen blanques.

La tècnica fotogràfica es basa en la resposta a la llum de certs metalls fotosensibles, els halurs de plata.

Per comprendre aquest procés, hem de partir de les propietats de la llum. La llum no és altra cosa que un fenomen físic natural.

El comportament de la llum és diferent en cada cos en funció del material. Els cossos opacs bloquegen i absorbeixen els rajos de llum; els cossos transparents permeten que la llum els travessi; els cossos polits o metàl·lics la reflecteixen; i els cossos negres no reflecteixen res, mentre que els blancs reflecteixen tota la llum. A causa d'aquestes propietats dels materials, podem percebre els colors. Per altra banda, la llum ens permet apreciar la mida, el volum i la textura dels objectes.