2.5.1. Procés d'elaboració

Icona iDevice

Per elaborar un diaporama, se segueixen els pasos següents:

-Idea i objectius: Cal tenir clara quina història es vol explicar, quines emocions o idees es volen expressar o quin missatge es vol transmetre.

-Guió multimèdia: Descriure les imatges i sons que s'utilitzaran, com es combinaran i quin ordre seguiran.

-Guió il·lustrat: Es dibuixa l'aspecte que tendran les imatges a la pantalla, el tipus de pla, l'angle i les proporcions, i s'apunta la descripció de la música, les veus o els sons que l'acompanyaran.

-Disseny d'imatge: És el moment d'elaborar les imatges segons el que expressa el guió i el guió il·lustrat.

-Disseny de so: Al guió s'hi han escrit els diàlegs del diaporama, els temes musicals i els efectes sonors que acompanyaran les imatges. S'han d'enregistrar les veus dels diàlegs, els sorolls dels efectes i crear la música, o buscar-ho si ja estan enregistrats. Cal seguir l'ordre i evitar errors de sincronització amb la imatge.

-Programa: És el document que indica l'ordre i la duració en què es projectaran les diapositives i es reproduirà el so. Serveix com a guia per a l'execució del diaporama.