2.5. El diaporama

Icona iDevice Definició i eines
El terme diaporama va sorgir a França el 1950. És una creació audiovisual que es basa en la projecció de diapositives acompanyades de sons. Entre les propietats expressives del diaporama en destaquen les següents:

-Eficàcia comunicativa. La utilització de diversos mitjans simultanis fa que els missatge, les idees i les històries que es transmeten arribin de forma directa al receptor, que reté la informació fàcilment.

-Facilitat d'ús. El diaporama és la forma més barata i còmoda de crear una obra audiovisual, ja que només es necessita una càmera de fotos, imatges en un ordinador o diapositives, un projector i un equip de so.

Els elements bàsics del diaporama són els següents: Diapositives o imatges digitals, càmera fotogràfica, projector i reproductor de so.

Exemple de diaporama - El principito

Exemple de diaporama - Violència de gènere