2. Llenguatges

Els diferents llenguatges de la imatge fixa: El cartell, la historieta gràfica, la fotografia i el diaporama.