2. Objectiu

Icona iDevice Enfocament

L'evolució de la tècnica per fer fotos passa per la incorporació a la càmera fosca d'un dispositiu de lents de vidre anomenat objectiu, que té la propietat de concentrar els feixos de llum de manera que la imatge és vegi més nítida. Utilitzant l'ibjectiu i mitjançant el moviment mecànic de les lents que el componen, podem enfocar una imatge, és a dir, fer que els rajos arribin directament concentrant-se a través del vidre, o desenfocar-la, fent que es reflecteixin dispersant la seva energia.

La lent és un vidre òptic de dues cares: una d'elles és corbada i l'altra plana o corbada. Quan la llum travessa l'objectiu, aquesta fa que els rajos convergeixin o divergeixin, és a dir, fa que la llum es concentri al centre , si converegeixen , o cap a fora, si divergeixen.

Segons el model de la càmera, si miram pel visor, veurem un element de control de l'enfocament que ens guiarà per al correcte enfocament.