3.1. Captació digital d'imatges

Icona iDevice

Per al procesament de la imatge digital no és necessari un procés químic, sinó electrònic. S'ha de traduir a un llenguatge binari perquè l'ordinador ho entengui, i això es fa amb el convertidor analògic-digital, un dispositiu electrònic que es troba a l'interior de la càmera. Un cop convertit a dades binàries (zeros i uns), la informació de la imatge es por emmagatzemar i tractar-se amb tecnologia digital. Són els arxius que normalment anomenem mapa de bits, i que podem trobar amb extensions com jpg quan transemetem la informació de les nostres càmeres a l'ordinador. Les càmeres rèflex digitals, no obstant això, com que són equips fotogràfics professionals, han fet evolucionar un tractament d'imatge molt més precís i professional que rep el nom de RAW (de l'anglès cru, sense modificacions). Aquesta manera de disposar la informació dins de la càmera es crea també mitjançant la traducció de la informació analògica (dades físiques) a digital. Després per poder-les variar es fa al "laboratori digital", que és qualsevol programari informàtic de retoc fotogràfic. Com per exemple, l'Adobe Photoshop que és un dels més coneguts i estesos.

Una altra forma d'adquisició d'imatges fixes és l'escàner. El que fa és explorar el paper per reflexió, és a dir, un canó de llum "escaneja" punt per punt la informació i la transfereix de manera idèntica traduint-la la llenguatge binari per després poder manipular-la digitalment amb un programari de tractament d'imatges.