4. Diafragma

Icona iDevice

El primer problema d'augmentar la mida del forat pel qual passa la llum és que, precisament, la llum seria excessiva i cremaria la imatge. Per aquesta raó es va incorporar a la mecànica de les càmeres fotogràfiques un dispositiu de làmines concèntriques anomenat diafragma que, igual que la pupil·la del nostre sistema de visió, obre o tanca l'obertura segons si la llum és més o menys intensa. Es tancarà si la llum és elevada, per tal d'evitar-ne l'excés, i s'obrirà si n'hi ha poca. L'obertura de diafragma es mesura en números f.

Les càmeres permeten el control manual o automàtic de l'obertura del diafragma. Com més petita és l'obertura, més alt és el número f. Cada canvi redueix a la meitat la quantitat de llum que travessa l'objectiu: