La imatge com a representació de la realitat

Icona iDevice la materialitat de les imatges

- IMATGE MENTAL: és d'origen psíquic i no necessita estímols externs per sorgir

 

- IMATGE NATURAL. Són les imatges que extreim del nostre entorn quan hi ha llum suficient per veure-les amb la nostra vista. No estan manipulades i es plasmen en la retina dels nostres ulls

 

-IMATGE CREADA: utilitza un soport, impliquen un grau de manipulació i s'elaboren en determinats materials

 

-IMATGE REGISTRADA: les imatges creades es poden conservar gràcies a distints recursos tecnològics. Són . per tant, les imatges obtingudes mitjançant un sistema de registre i reproducció