Tecnologia digital

Icona iDevice digitalització de les imatges

Els perifèrics  d'entrada més habituals són: 

- Escàner: transparències, fotografies, negatius, diapositives, dibuixos i, fins i tot, objectes reals

- Càmares digitals: des dels dispositius dels telefons mòbils fins a les professionals càmares reflex digitals d'objectius intercambiables

- Vídeo: amb diferents formats i tecnologies d'enregistrament.

- Tauletes digitalitzadores. Es tracta d'una tècnica semblant al dibuis sobre paper.

 

Els dispositius de sortida més habituals d'imatges ja digitalitzades són:

 - Discs copactes i DVD. Magatzem d'arxius de diferents formats.

- Internet. Imatges de baixa resolució. 

- Impressora. En diferensts qualitats  i amb diverses tecnologies. Treballen en quatricomia ( CMYK) cian,magenta,grog i negre 

 

Un cop s'han digitalitzades les imatges, s'han de tractar mitjançat programes infrmàtics adequats ( Gimp i Inkscape...)