LA GEOMETRIA

Icona iDevice INTRODUCCIÓ

Segurament la GEOMETRIA va néixer quan l'home, després d'observar la natura, va voler imitar les seves formes.

I possiblement, a més d'imitar, les va voler fer més perfectes.

Actualment  empram la geometria per dissenyar i construir edificis, ponts, carreteres, dissenyar objectes, lletres i jardins,... per infinitat de coses. Si observam el món que ens envolta podem trobar formes geomètriques per totes parts.


Icona iDevice QUÈ ÉS LA GEOMETRIA?

GEOMETRIA: La mesura de la terra.

GEO = TERRA         METRIA = MESURA


La GEOMETRIA és la branca del coneixement que s'ocupa dels objectes i les seves relacions en l'espai.

Es pot estudiar des del punt de vista de les matemàtiques i també des del punt de vista del dibuix.

   
 

Icona iDevice ELS POLÍGONS REGULARS

Un polígon és una forma plana i tancada

Un polígon regular és aquell en el que tots els seus costats tenen la mateixa longitud i els seus angles interiors tenen la mateixa obertura.

Les parts més importants dels polígons són:


Icona iDevice LA CIRCUMFERÈNCIA

La circumferència és una línia corba, plana i tancada. Té diversos elements que és important conèixer, per després poder dibuixar altres figures geomètriques.


Icona iDevice 2 o 3 DIMENSIONS

Quan dibuixam figures geomètriques, aquestes poden tenir dues o tres dimensions .

Les figures de 2 dimensions són formes planes que anomenam polígons.  Les figures de tres dimensions s'anomenen cossos geomètrics, i estan formats per polígons units.

En la imatge pots observar la diferència.