MIDA

Icona iDevice MIDA D'UNA IMATGE

Les imatges tenen mides variades, però a l'hora de fer feina amb elles de forma digital, hem de tenir varies coses en compta.

Una imatge té dues dimensions: l'amplada i l'altura, que es mesuren en píxels (quadrets).

Les imatges i els documents també es mesuren pel seu pes en Kb, Mb, Gb...No és convenient que les imatges siguin molt grosses, perque no les podrem manejar bé.

El GIMP, ens permet modificar la mida o el pes de les imatges manipulant la seva amplada i altura o la seva resolució.

Si la imatge ha d'anar impresa 150ppt.

Si l'usarem per fer una presentació o per un document digital, 72ppt.