departaments
   
Física i Química
       Torna al departament

 

Visualització de molècules

Per poder visualitzar aquestes molècules interactivament cal instal·lar un plug-in, el Cosmo Player, el podeu descarregar a Cosmo
Un cop descarregat, s'ha d'instal·lar fent doble clic sobre el fitxer descarregat.
Un cop instal·lat, permet al navegador obrir els fitxers wrl amb els controls de visualització (zoom, rotació...).

     Si teniu el plug_in instal·lat (
Hi ha altres plug-in que permeten visualitzar imatges 3D i que pot ser funcionin amb aquestes molècules, comprova-ho abans)., podeu fer clic a la imatge corresponent i accedireu a la seva visualització interactiva
. Els controls bàsics són:

zoom.gif (733 bytes) el zoom: arrosegant per amunt, acosta la visió i arrossegant per avall la fa enfora.
gir.gif (858 bytes) el control de rotació: permet girar en 3D les imatges.
moure.gif (829 bytes) aquest control permet moure les imatges.
punter.gif (359 bytes) el punter permet acostar-se a un àtom fent-hi clic al damunt.
desfer.gif (709 bytes) aquest control permet desfer la darrera operació

El C tetraèdric

A les molècules d'hexà i de metà es pot comprovar perfectament la geometria de la hibridació sp3

El C tetraèdric

Cicles plans?

En aquest model es veu perfectament la diferència entre la geometria del benzè i del ciclohexà

Els cicles

El C pla

Les molècules d'etè, metanal, acetona i àcid acètic són una bona mostra de l'entorn pla del carboni sp2

El C pla

El C lineal

La linealitat del C sp queda fora de tot dubte a l'etí, diòxid de carboni i metannitril

El C lineal

Els inorgànics

Aigua i amoníac són els representants inorgànics d'aquesta visualització. L'entorn sp3 pot descriure'n la forma

inorgànics
Més inorgànics  
Diclorur de beril·li
Triclorur de fòsfor
Pentaclorur de fòsfor
Hexafluorur de sofre