Departament de Física i Química

Pèndol simple

Escull primer els valors per a
l'amplitud, la longitud de la corda
o l'acceleració de la gravetat i
després engega el pèndol.
Per canviar les condicions,
reinicia abans.

Longitud (cm)
Amplitud (cm)
Gravetat (m/s2)
Temps

nº oscil·lacions