departaments
   
Física i Química
       Torna al departament

 

Sistemes Materials 3r ESO


Exercici1  Processos físics i químics

Exercici2  Sistemes homogenis i heterogenis

Exercici3   Elements, composts i mescles

Exercici4  Els estats físics

Exercici5  Canvis d'estat

Exercici6  Mètodes de separació

Exercici7   Material de laboratori