4.- Fraccions equivalents

IDevice Icon Activitat

a) Què són les fraccions equivalents

Dues fraccions són equivalents quan expresen la mateixa part de la unitat.

   

1/2 = 1 : 2 = 0,5

   
   

2/4 = 2 : 4 = 0,5

   
   
   

3/6 = 3 : 6 = 0,5

Les fraccions equivalents tenen el mateix valor numèric.

1/2, 2/4, 3/6 són equivalents. S'expressa així: 1/2 = 2/4 = 3/6

 

b) Com sabre si dues fraccions són equivalents

Per sabre si dues fraccions són equivalents, es multiplica:

i) El numerador de la primera per el denominador de la segona.

ii) El numerador de la segona per el denominador de la primera.

Si els productes coincideixen, són equivalents. En cas contrari, no ho són.

1/3 i 3/9 són equivalents, perquè 1x9 = 3x3 = 9.

2/3 i 3/4 no són equivalents perquè 2x4 = 8 és diferent de 3x3 = 9.

 

c) Com obtenir fraccions equivalents

Per obtenir fraccions equivalenta a una donada, es multiplica (o divideix) el numerador i el denominador per un cert nombre.

x3                                        :3                          

1/2 = 3/6                             9/12 = 3/4

x3                                        :3