ASSIGNATURES

 Física i Química

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès

 Matemàtiques

 Educació Física

 Religió o Valors Ètics

 Tecnologia I (en català o en anglés SSEE)

 Tutoria

Dues de les següents:

 Alemany

 Francés

 Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

 Música II

 

  ASSIGNATURES

  Biologia i Geologia

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglès

 Matemàtiques

 Educació Física

 Educació Plàstica Visual i Audiovisual I

 Música I (en català o en anglès)

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques  Aplicades a les Ciències Socials I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del Món Contemporani

 Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

Cultura Científica o Literatura Universal o Llatí I

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Religió

Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres

 Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

Economia de l'Empresa

 Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

 Fonaments de l'Administració i Gestió

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Llatí I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del món contemporani

 Grec I o Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Cultura Científica o Literatura Universal

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Economia

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Llatí II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història de l'Art

 Grec II o Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Física i Química

 Biologia i Geologia o Dibuix Tècnic I

 Assignatures específiques

 Educació Física

Tecnologia Industrial I o Cultura Científica o Anatomia Aplicada

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Cultura Audiovisual I

  Economia

 Francés I

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

Història d'Espanya

 Matemàtiques II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Química o Dibuix Tècnic II

 Biologia o Tecnologia Industrial II

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Ciències de la Terra i Mediambient

 Cultura Audiovisual II

  Física

 Francés II

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

 

 

2n de batxillerat

 

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Fonaments de l'Art I

 Assignatura de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual I

 Història del món contemporani o Literatura Universal

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Dibuix Artístic I o Llenguatge i pràctica musical

Una d'entre les següents:

 Dibuix Tècnic I o  Volum 

 Anàlisi Musical I

 Alemany I

 Francés I

 Religió

 Cultura Científica

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Fonaments de l'Art II

Assignatura de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual II

 Disseny o Arts Escèniques

 Assignatures específiques

 Dibuix Artístic II o Història de la Música

Una d'entre les següents:

 Dibuix Tècnic II o Tècniques d'Expressió Gràfico- plàstica

 Anàlisi Musical II

 Alemany II

 Francés II

 Història de la Filosofia

 Altres  Tutoria

 En el nostre centre actualment es poden cursar:

ESO

1r cicle d'ESO

1r d'ESO

2n d'ESO Inclou la possibilitat de participar en un programa de Seccions Europees. Programa de millora d'aprenentatge i rendiment PMAR

3r d'ESO Inclou la possibilitat de participar en un programa de Seccions Europees. Programa de millora d'aprenentatge i rendiment PMAR

2n cicle d'ESO

4t d'ESO Acadèmic i Aplicat

 

BATXILLERAT

Actualment s'ofereixen totes les modalitats de batxillerat:

Batxillerat d'Arts

Via Arts plàstiques i disseny i via Arts escèniques , música i dansa.

Batxillerat de Ciències

Ciència i enginyeria i Ciències de la salut.

Batxillerat d'Humanitats i Socials

Via Humanitats i Via Socials.

 

CICLES FORMATIUS

Formació professional bàsica en Serveis comercials.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en activitats comercials.

Cicle Formatiu de Grau Superior: Tècnic Superior en gestió de vendes i espais comercials.

Cicle Formatiu de Grau Superior en Publicitat i Màrqueting. Informació dels mòduls.