Durant la primera setmana de maig, hem acollit la Campanya per al control de la venda i publicitat del sucre (Campanya 25g), que mostra, utilitzant com a exemple el sucre, els perjudicis per a la salut, ambientals i socials que el nostre model alimentari provoca.

Els alumnes i professors poden observar la quantitat de sucre que "amaguen" alguns aliments mitjançant una exposició al hall del centre, on es relacionen alguns productes alimentaris amb les cullerades de sucre afegit que contenen.

sucre

A part de l'exposició, els alumnes han pogut assistir a unes xerrades-taller dutes a terme per Miquel Torrens de l'ONG VSF-Justícia Alimentària Global, on han treballat "El sucre, un dolç molt amarg", on han pogut tractar la problemàtica del sucre i el model alimentari actual.   Comissió de Salut.