8marc

A l’IES Berenguer d’Anoia som feministes. Per celebrar el 8 d març l'alumnat ha decorat teles que representen els obstacles que tenim les dones per arribar a la igualtat. També ens hem adherit a les escoles feministes.
#centreadherit #8m #feminismealescola #berenguerfeminista