Activitat de l'AMIPA per a totes les famílies interessades. Vegeu la circular.