L'IES Berenguer d'Anoia ha impulsat des de sempre l'ús de les noves tecnologies, amb la intenció d'apropar el màxim possible el centre a l'alumnat i a les famílies, oferint eines que facilitin l'ensenyament-aprenentatge i la comunicació. Vàrem ser dels primers centres en disposar de pàgina web pròpia, correu electrònic o plataformes educatives com el Moodle i hem continuat provant altres eines amb l'objectiu clar de millora. Sense deixar de banda el Moodle, intentant potenciar la competència digital, hem començat a emprar un conjunt d'eines educatives de Google, per les quals la Conselleria d'Educació també ha apostat, incloses en l'anomenat Google Suite for Education. Un exemple n'és el correu educaib.eu, que tot el professorat de les Illes Balears té assignat com a principal eina de comunicació. Molts altres centres estan començant a emprar aquestes mateixes eines.

Google Suite for Education consta principalment de:

- Correu electrònic individual per a l'alumnat i el professorat, que serveix d'accés a la plataforma i que està molt restringit i controlat. Qualsevol tipus de publicitat, rastreig o venda de dades està totalment exclòs d'aquest compte educatiu i no conté cap tipus de dada personal, només nom i llinatges. Podeu consultar la política de privacitat amb més detall.

- Classroom, un entorn virtual d'aprenentatge, com pugui ser Moodle, molt senzill i fàcil de gestionar.

- Docs, una eina per crear i editar online documents de text, fulls de càlcul, presentacions, informes... que permeten la col·laboració entre l'alumnat i el professorat

- Sites, una eina per crear pàgines web senzilles individualment o en grup.

- Calendar, una agenda on poder organitzar-se, rebre avisos...

Per a garantir un bon aprofitament d'aquestes eines s'està fent una formació del professorat, de dos cursos 17-18 i 18-19, i també s'ha demanat a les famílies consentiment per a la creació dels comptes de tot l'alumnat menor de 14 anys. Podeu descarregar l'autorització per retornar-la signada.