La solució a l'Ecorepte nº 6 és Puig de Massanella, 1364m.

eco7