Caterina Femenies de 3r d'ESO ha resultat guanyadora del concurs Ecorepte. Enhorabona!

DSC11

Com ja sabeu, aquest concurs pretén fomentar el coneixement del medi natural de les nostres illes.

Solució al darrer ecorrepte.