Any rere any, al nostre centre tenen lloc un grapat d'activitats solidàries: berenars, col·lectes, curses, mercadets...hi col·laboram tots, alumnes, professors i personal no docent.

berenarsol1  mercatsol  

 

cs bo