Estructura del departament

Professorat

  • Fadrique Verdejo. Cap de departament.Tutor de 2n Batxillerat D
  • Victòria Font.  Cap d'estudis
  • Pau Mairata. 
  • Neus sanz. Tutora 3r ESO D
  • Pau Victor Llompart.

Assignatures

  • Biologia i Geologia. 1r, 3r i 4t d'ESO.
  • Biologia i Geologia 1r Batxillerat.
  • Cultura Científica. 1r Batxillerat.
  • Biologia 2n de Batxillerat.