ASSIGNATURES

 Biologia i Geologia

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglès

 Matemàtiques

 Educació Física

 Educació Plàstica Visual i Audiovisual I

 Música I (en català o en anglès)

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria