Estructura del departament

Professorat

  • Marc Mercadé. Tutor 1r batxillerat G
  • Xavier Riera. Tutor 2n batxillerat E
  • Cecilia Màirez. Cap de departament.
  • Joan Pizà.

Assignatures

  • Valors Ètics 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO
  • Filosofia  (1r de batxillerat)
  • Història de la filosofia (2n de batxillerat)
  • Psicologia ( 2n Batxillerat: optativa)