Estructura del departament

Professorat

  • Olimpia Rubio. Tutora 2n batxillerat D
  • Laura Nadal.
  • Rafael Navarro. Tutor 2n ESO D
  • Francisca M. Esteva. Tutora 3r ESO B. Coordinadora de Mediambient.
  • Carmen Segarra.Cap de departament. Tutora 1r ESO A. Coordinadora de Convivència.
  • Caterina Horrach. Tutora 4t ESO C

 

Assignatures

  • Llengua i literatura Castellana. Tots els nivells
  • Artes Escénicas 2n de Batx.