Professorat

  • Rosa Soler. Cap de departament.
  • Maria Teresa Tellols. Cap d'estudis de 1r cicle d'ESO
  • Joan Antoni Gutiérrez.
  • Isabel Martorell.

Assignatures

  • Música ESO
  • Anàlisi musical.
  • Llenguatge i pràctica musical.
  • Hª de la música i de la dansa.