Erasmus University Charter

logoerasmus

En el 2007, al nostre Institut se li va concedir la Carta universitària, que permet que l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior pugui fer part de les pràctiques formatives a l'estranger.

La carta es renova periòdicament si es compleixen els requisits. La darrera concessió de la Comissió Europea de la Carta Erasmus per a l'Educació Superior és fins al 2020.

Vegeu la carta.