Consultau els resuiltats a l'Acta provisional, ordenats segons el document d'indentitat.