Dia 23/05/10 la Conselleria ha penjat noves llistes amb algunes errades corregides.

RESULTATS PROVISIONAL CORREGITS

En aquest enllaç podeu veure el calendari dels exàmens de recuperació de 2n de batxillerat de la convocatòria extraordinària de juny i de les matèries pendents de 1r. CALENDARI

En aquests enllaços podeu consultar les tasques d'estiu i les instruccions per les recuperacions de setembre, per departaments.

Alemany 2nESO, 3rESO

Anglès 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1rBatxFPB 1, G. Mitjà.

Biologia i geologia 1rESO, 3rESO, 4tESOBiologia 1rBatx, Anatomia 1rBatxCultura Científica 1rBatx.

Clàssiques 1r batx.

Ciències Socials i Economia 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Economia 4t ESO, Economia 1r batx., Història del món contemporani 1r batx.

Comerç FPB 1: Op. Aux. Emmagatzamatge, Tec. bas. Merchandising, Trac. inf. de dades

Educació Física 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO,1rBatx

Educació Plàstica 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Dibuix Artístic 1r batx., Cultura Audiovisual I 1r batx.., Fonaments de l'art 1batx. Dibuix Tecnic I, PENDENTS: 1rESO, 3rESO

Filosofia : Valors Ètics: 1r ESO, dossier 1r, 2n ESO, dossier 2n, 3r ESO, dossier 3r ESO, 4t ESO, dossier 4t ESO, Filosofia 1r batx., qüestionari 1r batx,

Física i química 2nESO, 3rESO , 4tESO Física i Química, 4tESO Ciències Aplicades, 1r Bat Física i Química, 1r Bat Cult. Científica 

Francés 2nESO

Llengua catalana 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO,1r batx.

Llengua Espanyola 1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r batx. Dossier 1r batx. Literatura Universal 1r batx.

Matemàtiques 1rESO, 2nESO, 3rESO: Mat. Acadèmiques , Mat. Aplicades, 4tESO: MAT Acadèmiques, MAT Aplicades, 1rBatx Ciències, 1r Batx Socials.

Música 1r ESO, 1r Batx.

Orientació 2n PMAR ASL 2n,  FPB I : Àmbit de Comunicació, Ciències Aplicades

Tecnologia 2nESO A-D, 3rESO ABD, C , 4tESO  AB ,Informàtica 4t.,Informàtica 1r batx., Tecnologia Industrial 1r batx.

Us informam que demà, dia 4 de desembre, les classes acaben a les 13'00 hores. Hi ha eleccions sindicals de personal docent. El transport escolar farà les seves rutes habituals a aquesta hora.

Horari de la recepció i acollida dels alumnes:

Dimecres 12 de setembre

10'00-12'00   Alumnes d'ESO (1r, 2n, 3r i 4t) i Aula UEECO

10'30-12'00   Alumnes de batxillerat (1r i 2n)

12'15 Inici de classe ESO, UEECO i 2n de batxillerat

13'10 Inici classes 1r de batxillerat

Divendres 21 de setembre

08'00   Recepció, acollida i inici de classes d'alumnes de FP i GM

15'00   Recepció, acollida i inici de classes d'alumnes de GS