En aquests enllaços podeu consultar l'oferta educativa pel curs 2018-2019.

Oferta educativa d'ESO

Oferta educativa de Batxillerat

  CURS   MÒDUL
 1r  

  Formació i orientació laboral

  Gestió econòmica i financera

  Investigació comercial

  Màrqueting digital (impartit en anglès)

  Polítiques de màrqueting

 2n  

 Disseny i elaboració de material de comunicació

 Mitjans i suports de comunicació (impartit en anglès)

 Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting

 Treball de camp en la investigació comercial

 Llançament de productes i serveis

 Atenció al client, consumidor i usuari

 Formació en centres de treball (pràctiques en l'empresa)

 Projecte de màrqueting i publicitat

 

  CURS   MÒDUL
 1r  

 Anglès

 Aplicacions informàtiques

 Dinamització en el punt de venda

 Formació i orientació laboral

Gestió de compres

Màrqueting

 Processos de vendes

 2n  

 Comerç electrònic

 Gestió del petit comerç

 Servei d'atenció al client

 Tècniques de magatzem

 Venda tècnica

 Formació en centres de treball (pràctiques a l'empresa)

 CURS   MÒDULS
 1r  

 Tractament informàtic de dades

 Tècniques bàsiques de marxandatge

 Operacions auxiliars de magatzematge

 Ciències aplicades I

 Comunicació i societat I

 2n  

 Aplicacions bàsiques d'ofimàtica

 Atenció al client

 Preparació de comandes i venda de productes

 Ciències aplicades II

 Comunicació i societat II

 Formació en centres de treball (pràctiques en l'empresa)