En aquests enllaços trobareu les tasques de recuperació per departaments i assignatures.

Ciències Naturals

Biologia 1rESO, 3rESO, 4tESO, 1r batxillerat, Anatomia aplicada 1r batxillerat

Ciències Socials

1rESO, Dossier 1ESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, Economia 4tESO, Economia 1r batxillerat, Història del món contemporani 1r batxillerat

Comerç

FB1 Op. auxiliars d'emagatzematge, Tec. bàsiques de merxandatge,Tractament informàtic de dades, Màrqueting

Educació Física

1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r batxillerat

Educació Plàstica

1rESO, 2nESO, 2nESO PMAR, 3rESO, 4tESO, D.Tècnic 1rbatxillerat, Apunts D.Tècnic 1r batxillerat, Fonaments de l'Art 1r batxillerat, Cultura Audiovisual 1r batxillerat

Filosofia

Valors ètics 1rESO, 1rESO dossier, 2nESO, 2nESO dossier, 3rESO, 3rESO dossier, 4tESO, 4tESO dossier, Filosofia 1r batxillerat

Físicai Química

2nESO, 3rESO, 4tESO, Ciències Aplicades 4tESO, Física i Química 1r batxillerat, Cultura Científica 1r batxillerat

Llengua i Literatura Castellana

1r ESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r batxillerat, Literatura Universal 1r batxillerat

Llengua i Literatura Catalana

1rESO, 2nESO, 3rESO, 4tESO, 1r batxillerat

Llengües Estrangeres

Alemany

Anglès 1rESO, 2nESO, 2nESO PMAR, 3rESO, 3rESO PMAR, 4tESO, 1r batxillerat, FPB1, GM, GS

Francès

Matemàtiques

1rESO, 2nESO, 3rESO aplicat, 3rESO acadèmic, 4tESO aplicat, 4tESO acadèmic, 4tESO PRAQ, Matemàtiques 1r batxillerat, Matemàtiques ap. CS 1r batxillerat

Música

1rESO, 2nESO, 3rESO, 1r batxillerat

Orientació

2nESO PMAR A científic  A lingüístic

Tecnologia

 2nESO, 2nESO PMAR, 3rESO, 3rESO PMAR, 4tESO, Tec.Industrial 1r batxillerat